Track circuit (RATKO's asset type)


Raidevirtapiirijärjestelmällä valvotaan raiteen vapaanaoloa. Raidevirtapiiri ilmaisee junan olemisen eristetyllä raideosuudella. Raidevirtapiiri muodostuu eristetystä raideosuudesta, jännitelähteestä ja releen käämistä. Raidevirtapiiristä ilmoitetaan sijainti ja tunnus. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet.

Resources (4)

Additional Info

Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Maintainer website
Links to additional information
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 02.07.2021
Show change log
Created on 18.03.2021
comments powered by Disqus