Reunatuet

Velho-järjestelmän Reunatuet-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Tierekisterissä tietolaji on ollut nimellä "Reunakivet". Reunatuet ovat liimalla, upottamalla tms. tavalla asennettavia rakenteita, joiden tarkoitus on tukea ja rajata jalkakäytävien tms. reuna-alueita. Kohdeluokalle kirjataan teiden ja kävelyn ja pyöräilyn väylien varrella sijaitsevat reunatuet. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien reunatukien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä reunatukiin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 15.12.2023
Show change log
Created on 25.10.2021