Rumpuputket

Velho-järjestelmän Rumpuputket-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Rumpuputket-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 509 Rumpuputket. Rumpuputket ovat kuivatusrakenteita, joiden tarkoitus on johtaa avo-ojien ja vesistöjen pintavedet tien, kadun, sillan tai vesistöpenkereen alitse. Rummuiksi luetaan kaikki halkaisijaltaan alle 2000 mm:n rummut. Tätä suuremmat ovat siltarumpuja eikä niitä hallita velhossa. Jos vierekkäin on kaksi rumpua (tuplarumpu), molemmat ovat Velhossa oma objektinsa. Tievelhossa hallitaan rumpujen rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja sekä niihin liittyviä kunto-, toimenpide- ja hallinnollisia tietoja. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 15.12.2023
Show change log
Created on 25.10.2021