Säähavainnot

https://opendata.fmi.fi/wfs?request=GetFeature&storedquery_id=GetDataSetById&datasetid=1000557

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasemien hetkelliset pintasäähavaintoarvot. Pintasäähavaintoarvoja ovat lämpötila, paine, suhteellinen kosteus, tuulen nopeus ja suunta sekä sademäärä. Mitattavat havaintoarvot vaihtelevat asemittain. Tyypillisesti havaintoarvoja mitataan 10 min välein.

Source: Säähavainnot

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system urn:ogc:def:crs:EPSG
Temporal Coverage -
Last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -