Sastamalan asemakaavayhdistelmä

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=09670eb2b1c045cf987af40ef974e8ca

From the dataset abstract

Sastamalan ajantasa-asemakaava on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista.
Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta. Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Source: Sastamalan asemakaavayhdistelmä

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 15 May 2023
Metadata last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -