Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98

https://opendata.lounaistieto.fi/aineistoja/satakunta_luonnonsuojeluselvitys.zip

From the dataset abstract

Satakunnan luonnonsuojeluselvityksen 1995–1998 luontokartoitusaineistoa. Selvityksen on laatinut Satakuntaliiton toimeksiannosta Raimo Hakila. Luontokartoituksen tiedot perustuvat vuosina 1995–1998 tehtyihin maastoinventointeihin. Aineistoon liittyy kaksi osaraporttia; Hakila, R. (1997). Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti I: Luonnontilan hallinnan opas. Satakuntaliitto 1997, sarja A:235 sekä Hakila, R. (2000), Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–1998. Osaraportti II: Luontokartoitusaineisto. Satakuntaliitto 2000, sarja A:249. Luonnonsuojeluselvityksen kohteet on digitoitu käsin piirretystä aineistosta ja se soveltuu maankäytön suunnitteluun ja luontotutkimukseen.

Source: Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995–98

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format ZIP
Temporal Coverage -
Data last updated 16 August 2023
Metadata last updated 16 August 2023
Created 16 August 2023
SHA256 -