Sidotut päällysrakenteet

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities

From the dataset abstract

Velho-järjestelmän Sidotut päällysrakenteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysrakenne ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Päällysrakenteen lujitteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Sidotut päällysrakenteet ovat asfalttimassasta tms. tehtäviä sidottuja rakennekerroksia, joiden tarkoitus on toimia kestävinä, tiehen kohdistuvat kuormitukset vastaanottavina rakenteina. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Source: Sidotut päällysrakenteet

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WFS
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -