Sivuraiteen tasoristeykset

https://avoinapi.vaylapilvi.fi/vaylatiedot/ows?service=wfs&request=getCapabilities

From the dataset abstract

Sivuraiteen tasoristeykset -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Suomen rataverkon sivuraiteilla sijaitsevat tasoristeykset. Aineistossa on yhdistelty neljän eri Ratkon rata-aineiston attribuuttietoja (Tasoristeykset, Merkki (tasoristeys), Kansi (tasoristeys) sekä Varoituslaitos (tasoristeys). Lisäksi aineistoon on yhdistetty Kuvatietopalvelusta tasoristeyksien kuvien linkkejä. WMS-rajapinnassa sekä karttapalvelussa aineisto on visualisoitu sen mukaan, onko tasoristeyksessä puomia ja millainen puomi siinä mahdollisesti on. Aineisto päivittyy kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

Source: Sivuraiteen tasoristeykset

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format WFS
Temporal Coverage -
Data last updated 7 September 2023
Metadata last updated 7 September 2023
Created 7 September 2023
SHA256 -