Soratieluokka (Tierekisterin tietolaji 149)

Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Soratiet luokitellaan toimistotyönä kolmeen luokkaan liittymäväleittäin. Perusluokitus pohjautuu liikennemäärään (KVL), mutta yksittäistä tietä luokiteltaessa tarkistetaan lisäksi asiakastarpeet ja tien merkittävyys suhteessa muihin vähäliikenteisiin teihin. Tien merkittävyyden perusteina käytetään tiepiirin keskeisiä asiakasryhmiä ja niiden tarpeita siten, että tiestön jako eri luokkiin on tasapainoinen suhteessa valtakunnalliseen tilanteeseen, sorateiden rooliin tiepiirin alueella sekä vähäliikenteisen tiestön verkolliseen asemaan. Yhtenä luokkaa nostavana tekijänä on suuri kesäajan liikenne (KKVL). Seututiet kuuluvat pääsääntöisesti 1. luokkaan.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 07.09.2023
Show change log
Created on 02.02.2017