Sotkamon suunnittelutarvealueet

https://www.paikkatietohakemisto.fi/geonetwork/srv/api/records/206a045d-fbc1-40d2-b28d-3c857f650153/attachments/Suunnittelutarvealue.pdf

From the dataset abstract

Sotkamon kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty 26.10.2015 ja se on tullut voimaan 4.1.2016. Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla sellaiset alueet, joiden käyttöön liittyen on tarvetta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten esim. erilaisiin kunnallisteknisiin töihin.

Suunnittelutarvealueita ylläpidetään MapInfo-formaatissa, taustakarttana käytetään Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa.

Aineisto päivitetään muutaman vuoden välein, jos alueet muuttuvat.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK28.

Source: Sotkamon suunnittelutarvealueet

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format PDF
Temporal Coverage -
Data last updated 15 May 2023
Metadata last updated 15 May 2023
Created 15 May 2023
SHA256 -