Suljettujen rataosien tasoristeykset

https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/471798/7051886/7/?lang=fi

From the dataset abstract

Suljettujen rataosien tasoristeykset -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Suomen rataverkon suljettujen rataosien tasoristeykset. Aineistossa on yhdistelty neljän eri Ratkon rata-aineiston attribuuttietoja (Tasoristeykset, Merkki (tasoristeys), Kansi (tasoristeys) sekä Varoituslaitos (tasoristeys). Lisäksi aineistoon on yhdistetty Kuvatietopalvelusta tasoristeyksien kuvien linkkejä. Aineisto päivittyy kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

Source: Suljettujen rataosien tasoristeykset

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 13 November 2023
Metadata last updated 13 November 2023
Created 13 November 2023
SHA256 -