Tampereen kantakartta

Tampereen kaupungin ylläpitämä sijaintitarkka kaavan pohjakartta-aineisto, maastoa, rakennettua ympäristöä ja kiinteistöjaotusta kuvaavia tietoja.

Aineisto on tuotettu ilmakuvauksien, maastomittauksien ja kiinteistötoimitusten sekä rakennuslupakäsittelyn toimenpiteiden kautta.

Päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Aineisto sisältää kiinteistöt, rakennukset, liikenneväylät, nimistöt ja tunnisteet, vesistöt, korkeustiedot, maa- ja kasvipeitteen, runkopisteet sekä muut kohteet.

Aineisto saatavissa ETRS-GK24(EPSG:3878) ja ETRS-TM35FIN(EPSG:3067) koordinaatistojärjestelmissä. Korkeusjärjestelmä N2000.

Saatavissa rasterina WMS-palvelusta (https://georaster.tampere.fi/geoserver/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities).

Aineisto ladattavissa rasterimuodossa ilman kiinteistörajoja: https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/tampereen-kantakartta-ilman-kiinteistorajoja

Aineisto ladattavissa vektorimuodossa + kiinteistörajat (Esri-shape) avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelusta: https://kartat.tampere.fi/oskari/filedl

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.html

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer tampere
Maintainer email
 1. tampereenpalvelupiste@tampere.fi
Maintainer website
Links to additional information
  Geographical coverage
  Update frequency
  Valid from
  Valid until
  Last modified 11.12.2021
  Show change log
  Created on 29.11.2010

  Give feedback

  comments powered by Disqus