Tampereen kantakartta (vektori)


Kantakartan tietosisällön kuvailu. Tiivistelmä koskee seuraavia aineistoja: - korkeustiedot (korkeuskäyrät, korkeusluvut, jyrkänteet ja luiskat) - kuviorajaukset (pellot, suot, kalliot, vedet, piha- ja paikoitusalueet) - väylät (katujen ja teiden sekä kevyenliikenteen väylien reunaviivat, polut) - kasvillisuus (merkittävät puut ja pensaat, sekä kasvillisuusalueita osoittavat pintamerkit) - pylväät (valaisin ja liikennevalopylväät) - mastot ja muut rakenteet - rakennukset (viivageometria)

Edellä kuvattuja aineistoja ei kuitenkaan ole kattavasti kerättynä koko Tampereen kaupungin alueelta.

Aineistossa esiintyy sekä viiva että piste ja aluegeometriaa. Aineiston taso- ja korkeustiedoissa on virheitä.

Aineisto tallennetaan ETRS-GK24 (EPSG:3878) tasokoordinaattijärjestelmässä (ja N2000 (EPSG:3900) korkeusjärjestelmässä).

Aineisto ladattavissa vektorimuodossa (Esri-shape ja DWG) avoimien paikkatietoaineistojen tiedostopalvelusta: http://kartat.tampere.fi/tp/kartta

Avoimen datan lisenssi: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampere esta/avoin-data/avoin-data-lisenssi.htl

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  Dataset maintainer Tampere
  Maintainer email inspire@tampere.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus