Tampereen leikkipaikat

Leikkipaikat ovat pääasiasiassa viheralueilla sijaitsevia rakennettuja pelaamiseen ja leikkimiseen varattuja kohteita, joille on sijoitettu tähän tarkoitukseen soveltuvia välineitä tai rakenteita. Tämä tietokanta sisältää kaikki Kaupunkiympäristön palvelualueen hallinnoimat puistoissa tai muilla puistomaisesti rakennetuilla yleisillä alueilla olevat leikkipaikat. Aineisto ei sisällä muiden hallintokuntien ja toimijoiden hallinnoimilla alueilla sijaitsevia leikkipaikkoja.

Kohteilla seuraavia ominaisuustietoja: • Viheralueen nimi ja tunnus: Viheralueen virallinen nimi (kaavassa tai yhdyskuntalautakunnan päätös) tai virallisluontoinen nimi sekä karttalehtinumero ja järjestysnumero esim. 1989-013 • Leikkipaikan nimi: Jos viheralueella useampi kuin yksi leikkipaikka, leikkipaikat on nimetty ja numeroitu juoksevalla numerolla (esim. jos kolme leikkipaikkaa numerot 1-3). Muutoin arvo: 1EI-NIMEÄ. Nimi ei ole virallinen vaan helpottaa mm. leikkipaikkojen tarkastuksia. • Viheralueen käyttöluokka: Esim. yleiset viheralueet, suojaviheralueet • Tilaaja: Leikkipaikan kunnossapidon tilaaja • Kunnossapitäjä: Alueen kunnossapitäjä • Alueurakka-alue: Kaupunki on jaettu useampaan urakka-alueeseen, urakka-alue, jonka alueella leikkipaikka on

Leikkipaikkojen päivitys ja ylläpito jatkuvaa.

Tietokannan geometria on piste.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878).

Saatavissa WFS- ja WMS-palveluna.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Maintainer email
  1. inspire@tampere.fi
Last modified 02.11.2022
Show change log
Created on 24.02.2022

Give feedback

comments powered by Disqus