Taustailmanlaatuhavainnot

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data

From the dataset abstract

Aineisto sisältää Ilmatieteen laitoksen ylläpitämät reaaliaikaiset asemakohtaiset ilmanlaatuhavainnot. Ilmansaasteiden pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla automaattisilla mittalaitteilla. Aineisto koostuu tuntikeskiarvoista, jotka päivittyvät kerran tunnissa. Aineistossa on kaikkiaan viisi saasteyhdistettä (SO2, NO2,O3, PM10, PM2.5), mutta mitattava yhdistevalikoima vaihtelee mittausasemittain.

Source: Taustailmanlaatuhavainnot

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system urn:ogc:def:crs:EPSG
Temporal Coverage -
Data last updated 20 April 2024
Metadata last updated 20 April 2024
Created 20 April 2024
SHA256 -