Tieliikenneonnettomuudet (Väylävirasto)

Velho-järjestelmän Onnettomuudet-kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuudet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 231 Onnettomuus. Aineistossa on Suomessa poliisin tietoon tulleet ja Tilastokeskukselle ilmoittamat henkilövahinkoon johtaneet tieliikenteen onnettomuudet, joilla on koordinaattitiedot. Velhon Onnettomuudet-kohdeluokka sisältää maantieverkolla tapahtuneet tieliikenteen onnettomuudet vuodesta 1989 lähtien. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Onnettomuustietoja on avoimena aineistona myös Väyläviraston aineistovälitysalustalla (AVA), jossa on onnettomuustietoja vuodesta 2005 alkaen. Aineistot ovat saatavilla CSV- ja JSON-tiedostoformaateissa. Nämä onnettomuustiedot sisältävät myös katuverkolla tapahtuneet onnettomuudet. AVA:lla olevien onnettomuustietojen tarkempi tietosisällön kuvaus löytyy täältä: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieliikenneonnettomuudet/Tieliikenneonnettomuudet-tietosisallon-kuvaus_avoindata_28.4.2021.pdf.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 15.12.2023
Show change log
Created on 25.10.2021