Tienvarsimainosilmoitukset

ELY-keskusten ilmoitukset tienvarsimainosluvista. Jos maantien käyttäjille suunnatun mainoksen sijoituspaikka on asemakaavoitetun alueen ulkopuolella, tulee ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvasta mainoksesta (pysyvä tienvarsimainos) ennen mainoksen sijoittamista tehdä ELY-keskukselle ilmoitus ja saada salliva päätös.

Salliva päätös mainoksen sijoittamisesta voidaan antaa, jos mainos ei vaaranna liikenneturvallisuutta, ei aiheuta haittaa tienpidolle ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön. Lisäksi mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää tienvarsimainnasta ja -ilmoittelusta annetun määräyksen asettamat vaatimukset.

ELY-keskusten keskitetty lupapalvelu myöntää mainoksiin liittyvät luvat. Tiedon päivitys tarve syntyy lupapäätöksien perusteella.

Tieto ylläpidetään keskitetysti. Kohdeluokka on versioituva. Tieto kattaa kaikki valtion omistamat tieosuudet. Myös lautat ja rampit.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 22.07.2024
Show change log
Created on 25.10.2021