Tulvakohteet

https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset

From the dataset abstract

Velho-järjestelmän Tulvakohteet -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 157 Tulvakohteet -tietolajiin löytyy täältä https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Tierekisterin TL 157 tieto: "Tulvalle alttiit kohteet tiestöllä inventoidaan toimistotyönä toteutuneiden tulvatietojen, tulvariskiaineistojen sekä paikallisen asiantuntemuksen perusteella. Tulvakohteiden alku- ja loppupisteet kirjataan n. 10 metrin tarkkuudella."

Syy: ts01 = vesistötulva ts02 = meritulva ts03 = rumpu tai silta-aukko padottaa ts04 = viemärin, ojan, pumppaamon tms. toiminnassa puutteita ts05 = jäätymistukos ts06 = sade- tai sulamisvesitulva taajama-alueella ts07 = sade- tai sulamisvesitulva taajaman ulkopuolella ts09 = syy selvittämättä

Toistuvuus: tt01 = erittäin yleinen tt02 = yleinen tt03 = melko yleinen
tt04 = melko harvinainen tt05 = harvinainen tt06 = erittäin harvinainen tt09 = ei tietoa

Source: Tulvakohteet

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -