Katujen kunnossapitorajapinta

URL: https://api.turku.fi/street-maintenance/v1/

From the dataset abstract

Turku on jaettu viiteen katu- ja viheralueiden kunnossapidon alueurakka-alueeseen. Urakoitsijoiden kanssa on sovittu kunnossapitokaluston seurantajärjestelmätietojen avoimesta jakamisesta. Tiedoista ilmenee millä kaduilla kunnossapidon ajoneuvo on kulkenut, ja mitä toimenpidettä se on tehnyt.

Lisätietoja:

Source: Turun kaupungin katujen kunnossapitorajapinta

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
April 17, 2020
Created
April 17, 2020
Format
JSON
License
Creative Commons Nimeä 4.0

Technical extra information

Name
Katujen kunnossapitorajapinta
Data status
Coordinate system
SHA256
-