Turun kaupungin pienvaluma-alueet

Turun pienvaluma-alueiden rajaukset perustuvat kaavojen laatimisen ja hulevesien hallinnan tausta-aineistoksi tehtyihin selvityksiin. Pienvaluma-alueet kuvaavat maaperän pinnanmuotojen (vedenjakajien) rajaamia alueita, joilta pintavedet kulkeutuvat noroja ja ojia myöten purkupisteen kautta suurempiin uomiin tai vesistöihin. Rajauksissa on pyritty ottamaan huomioon rakennetut penkereet, ojarummut ja hulevesien viemäröinti. Merenranta-alueille ei ole rajattu lukuisten pienten uomien muodostamia valuma-alueita vaan ne on tulkittu yhtenäisenä ranta-alueen lähivaluma-alueena.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

  • GIS:Pienvaluma_alueet

OGC API -rajapinta:

  • Pienvaluma-alueet

Lisätiedot:

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Turku
Maintainer email
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Maintainer website https://data.turku.fi
Geographical coverage
Update frequency
Last modified 06.03.2024
Show change log
Created on 23.12.2021