Urakka-alue (Tierekisterin tietolaji 312)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tiestö on jaettu urakka-alueisiin, joiden hoidosta vastaa aika-ajoin kilpailutettavat urakoitsijat. Jako ja sen mukainen inventointi tehdään toimistotyönä. Kulloinkin kilpailutettava aluejako suunnitellaan ja viedään tierekisteriin edellisen vuoden (xx) keväänä ennen alueurakan tietojen inventointia. Voimaantulopäivämääränä käytetään tällöin 1.10.xx + 1. Uudet koodit lisätään kilpailutettaville alueille ensin keskitetysti, jonka jälkeen Elyt hienosäätävät aluejaon syyskuun alkuun mennessä.

Resources (4)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus