Väestölaskenta-tietokanta


Väestölaskenta-tietokantaan on koottu yhdeksi tietokokonaisuudeksi vuosien 1987–2010 väestölaskentojen noin 60 keskeistä muuttujaa.

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. info@tilastokeskus.fi
Maintainer website http://www.tilastokeskus.fi
Links to additional information
  1. http://www.stat.fi/tup/vl2010/index.html
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 29.01.2021
Show change log
Created on 29.01.2021
comments powered by Disqus