Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

https://www.museovirasto.fi/fi/palvelut-ja-ohjeet/tietojarjestelmat/kulttuuriympariston-tietojarjestelmat/kulttuuriympaeristoen-paikkatietoaineistot

From the dataset abstract

Museovirastossa laadittu valtakunnallinen inventointi, joka valtioneuvoston 20.12.2009 antamalla päätöksellä korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainitun vastaavan vuoden 1993 inventoinnin. Uusi inventointi sisältää 1258 kohdetta.

Inventoinnissa on huomioitu alueellisesti ja ajallisesti rakennusperinnön monimuotoisuus ja Suomen historian keskeiset teemat. Kulttuuriympäristöt ovat yksittäisiä rakennuksia laajempia alueita, ja ne voivat ulottua yli kuntarajojen. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Kohteet ovat pisteitä, viivoja, alueita tai niiden yhdistelmiä.

Source: Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY)

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Coordinate system http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Temporal Coverage -
Last updated 30 November 2022
Created 30 November 2022
SHA256 -