Valtioneuvoston päätösasiakirjojen xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat)

Valtioneuvoston päätösasiakirjoille on tehty xml-rakenteiden kuvaukset ja xml-rakennemääritykset (skeemat). Xml-skeemojen määrittely koskee valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiä asiakirjatyyppejä ja ne ovat käytössä valtioneuvoston ja eduskunnan välisessä asiakirjaliikenteessä. Rakennemäärittely on tehty seuraaville asiakirjatyypeille:

 • hallituksen esitys (hallitus/laaja/valtiosopimus)
 • vahvistettava laki
 • valtioneuvoston asetus, tasavallan presidentin asetus, ministeriön asetus
 • valtioneuvoston kirjelmä (U), valtioneuvoston kirjelmä (sid)
 • tasavallan presidentin avoin kirjelmä

Skeemat ovat JHS 170 -suosituksen mukaisesti modulaarisia, ts. rakenne koostuu useista skeemoista.

Rakennepaketti koostuu seuraavista osista:

 • Valtioneuvoston päätösasiakirjojen skeemojen ja ulkoasujen kuvaukset – Skeemaraportti versio1.0-18 (31.8.2017 julk. uusi versio)
 • metatietojen ja rakenneosien kuvaustaulukot
 • HTML- ja PDF-ulkoasujen esimerkit
 • PDF-ulkoasun sivupohjan asetukset
 • Skeemat (31.8.2017 julk. uudet versiot)
 • Eri asiakirjatyyppien XML-mallipohjat
 • Altova XML Spy –välineen käyttöohje

Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisiin asiakirjaskeemoille on kuvattu hallintaperiaatteet ja määritelty skeemojen muutoshallintaprosessi.

Resources

Additional Info

Collection Interoperability Tools
Maintainer Valtioneuvoston kanslia
Maintainer email
 1. ulla.kaipainen@gov.fi
Last modified 12.04.2022
Show change log
Created on 11.04.2016