Varareitit

Varareitti on ennalta suunniteltu mahdollinen reittivaihtoehto tilanteeseen, jossa pääreittiä ei voida käyttää. Varareitillä ei ole ajoneuvotyyppikohtaisia rajoituksia. Tarkempi kuvaus prosessista: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-55_varareittisuunnitelmien_laadinta_web.pdf Tiedon ylläpitoon liittyvät roolit kuvattu ohjeessa: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-55_varareittisuunnitelmien_laadinta_web.pdf Kohdeluokka on versioituva. Tieto kattaa tiet, rampit ja kadut.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 30.11.2023
Show change log
Created on 25.10.2021