Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158)


Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon.

Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai useampi varareitti). Reitin numero on muotoa XXXXXYYNNN, missä XXXXX on ko. tien numero, EE sen ELY:n numero, joka ko. varareitin suunnitelmasta vastaa ja NNN ELY-kohtainen varareitin numero.

Resources (4)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
  Collection type Open data
  International benchmarks
  State Active
  Dataset maintainer Väylävirasto
  Maintainer email paikkatieto@vayla.fi
  Maintainer website
  comments powered by Disqus