FTIA's open WFS-service

  • Collection: Interoperability Tools
  • Maintainer: vaylavirasto

Väyläviraston avoin WFS on WFS-rajapintapalvelu. Palvelu perustuu Väyläviraston ylläpitämiin tie-, rata- ja vesiväyläverkon aineistoihin. Aineistoja hallinnoi Väylävirasto.

Palvelun käyttö on maksutonta eikä vaadi autentikointia eli tunnistautumista käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Resources (1)

Additional Info

Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Maintainer website
Links to additional information
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Last modified 09.04.2021
Show change log
Created on 16.03.2021

Give feedback

comments powered by Disqus