Total amount of waste generated in the private service sectors of the Helsinki Metropolitan Area


Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneistä yksityisten palvelujen jätteistä vuosina 2008-2010, 2012, 2014 ja 2016. Jätteen määrä on ilmoitettu tonneina, kg/asukas ja tonnia/BKT Meur.​ Data päivitetään joka toinen vuosi. Vuotta 2018 koskevat tiedot julkaistaan vuoden 2020 alussa.

Yksityisten palvelujen jätemääräarviot perustuvat vuosittain kerättäviin jäteraportteihin. Jäteraportteja kerätään muutamilta sadoilta yrityksiltä ja tiedot yleistetään koskemaan koko pääkaupunkiseutua henkilöstötilastojen avulla. Otos yrityksistä vaihtelee vuosittain ja tiedot perustuvat yritysten omiin ilmoituksiin, minkä vuoksi määräarviot saattavat heilahdella ja sisältää epävarmuutta.

​​Yksityiset palvelut sisältävät seuraavat toimialat

 • Autokauppa, korjaamot ja huoltamot
 • Elintarviketukut
 • Muu tukkukauppa
 • Päivittäistavarakauppa
 • Muu vähittäiskauppa
 • Hotellit
 • Ravintolat
 • Ateriapalvelu
 • Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
 • Urheilu
 • Virkistys ja kulttuuri
 • Muut palvelut

Resources (1)

Additional Info

Field Value
Keywords
Dataset visibility
Outdated No
More about the license
Geographical coverage
Update frequency
Valid from
Valid until
Links to additional information
 1. https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/avoindata/Sivut/AvoinData.aspx?dataID=33
 2. http://www.pksjatevirrat.fi/
Collection type Open data
International benchmarks
Dataset maintainer Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Maintainer email avoindata@hsy.fi
Maintainer website http://www.hsy.fi/avoindata
comments powered by Disqus