Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2007

Syken Avoin tieto -palvelu

From the dataset abstract

Vuoden 2007 EU:n ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen melualueet.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Käyttötarkoitus: EU-raportointiin ja meluntorjunnan tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/EuMeluselvitykset2007.pdf

This Syke’s dataset can be used according to open data license (CC BY 4.0). The Environmental noise maps dataset contains environmental noise maps from 2007. The database is based on the noise assessment report given to the EU in accordance to the Environmental Noise Directive (2002/49/EC). The dataset is used for reporting on environmental noise and to support noise abatement.

Paikkatietokanta on suunniteltu ja tehty Sykessä. Aineisto perustuu eri meluselvityksien meluvyöhykkeitä kuvaaviin shape-tiedostoihin. Shape-tiedostojen paikkatietoja on jalostettu Sykessä ennen niiden paikkatietokantaan lukemista. Jalostaminen on käsittänyt mm. koordinaatistomuunnoksia, topologian muodostamista, laskenta-alueiden välisten epäjatkuvuuksien poistamista, alle 100 m2 alueiden poistamista sekä uusien ominaisuustietojen laskemista.

The spatial dataset has been developed in the Finnish Environment Institute. The dataset includes environmental noise zones as shape files. The environmental noise zones are originally outlined based on various noise assessments and quality of the data has been improved before merging it with the database. The improvements have included coordinate system changes, creating topology, ensuring the consistency and uninterrupted structure of the noise calculation areas, removing areas smaller than 100m² and calculation of new feature data.

Source: Ympäristömeludirektiivin mukaiset melualueet 2007

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format ZIP
Temporal Coverage -
Data last updated 26 October 2023
Metadata last updated 26 October 2023
Created 26 October 2023
SHA256 -