10 datasets found

Collection Type: Interoperability Tools None: julkinen hallinto

 • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten julkisen hallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina. (05.04.2012)
 • Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin rakenne ja hallinta

  Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit, tiedot ja järjestelmät toimivat kokonaisuutena. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka avulla koordinoidaan ja kehitetään julkisen hallinnon organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteentoimivuutta. Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri koostuu joukosta yhteisiä arkkitehtuureja. Nämä ovat julkisen...
 • Kansallisen palveluväylän konseptin kuvaus

  Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla kansallisen palveluväylän konsepti, kansalliselle palveluväylälle asetetut tavoitteet sekä väylän arkkitehtuurin suunnittelun pohjaksi valittu ratkaisumalli. (15.05.2013)
 • Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä

  Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa käytettyjä käsitteitä ja termejä. (05.04.2012)
 • SAVI 1.0

  Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri v. 1.0 (26.02.2013)
 • Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena

  Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan lyhyesti, miten organisaatiota tulisi kehittää kokonaisuutena ja miten kokonaisarkkitehtuuri toimii kokonaisuuden kehittämisen välineenä. (04.09.2012)
 • Julkisen hallinnon arkkitehtuuriperiaatteet

  Tämä dokumentti sisältää julkisen hallinnon yhteiset arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ohjaavat julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitämistä. (05.04.2012)
 • Julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri

  Tämä dokumentti liitteineen esittelee, miten ja mistä osista julkisen hallinnon tietoarkkitehtuuri tavoitetilassaan muodostuu. Dokumentti perustuu Valtiotason arkkitehtuurit (VALTASA) -hankkeen (VM125:05/2007) tietoarkkitehtuuriprojektin (VATI) ehdotuksiin. (05.04.2012)
 • Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

  Näissä dokumenteissa kuvataan kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri. Viitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tietojen ja palvelujen yhdistämisen ratkaisukokonaisuuksia ja tiedonvälityksen välineiden kehittämistä. Kansallinen palveluväylä tarkoittaa julkisen palveluväylän (erityisesti julkisen internetin yli tapahtuva suojattu tiedonvaihto) ja vyöhykkeiden (rajatussa ympäristössä tapahtuva...
 • Julkisen hallinnon paikkatiedon viitearkkitehtuuri v. 0.8

  Kokonaisarkkitehtuurityö ja paikkatiedon viitearkkitehtuuri tähtäävät tietojärjestelmien yhteentoimivuuteen julkishallinnossa ja laajemminkin koko yhteiskunnassa. Paikkatietojen osalta lähtökohtana ovat eurooppalainen Inspire-lainsäädäntö ja kansainväliset standardit, joilla tavoitellaan yhteentoimivuutta yleismaailmallisesti. Säädösten ja standardien ohella yhteentoimivuuteen ohjaavat...
You can also access this registry using the API (see API Docs).