Filters

186 datasets found

  The Finnish Institute for Health and Welfare promotes wide-ranging use of information resources in the field of social and health care. As part of this objective, THL provides open access to data produced and collated...

  Country

  International Centre for Archival Research ICARUS gathered statistics on member archives for the first time in October 2018. The statistics help archives and their users compare participants and find suitable partners...

  Country
  XLS

  Tilaohjelman tietomallipohjainen integraatio hankesuunnitelmasta toteutukseen ja ylläpitoon

  Country
  PDF

  Hankkeen tuloksena saatiin alustava innovaatioprosessin malli virtuaaliteknologioihin perustuvien uusien palvelujen ja toimintamallien synnyttämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla. Lisäksi tunnistettiin lukuisia...

  Country
  PDF

  Aineistossa esitellään Congrid Oy:n toteuttaman rakennusalan Concrete register KIRA-digi-hankkeen tulokset.

  Country
  PDF

  Aineistossa esitellään eRENT Solutions Oy:n toteuttaman rakennusalan kalustonhallinnan KIRA-digi-hankkeen tulokset.

  Country
  PDF

  Ruotsinkielinen lakikieli (Slaf) – sanasto sisältää suomenkielisissä lakiteksteissä usein esiintyviä sanoja, ilmauksia ja fraaseja sekä suositukset näiden ruotsinkielisiksi vastineiksi. Sanasto sisältyy käsikirjaan...

  Country
  PDF
  TBX, XML

  Report on KIRA-digi specific needs for API management

  Country
  PDF

  The surveys have collected information from residents on how the city’s services are perceived to be accessible in different parts of the city and how the accessibility of services could be improved, for example, by...

  Cities
  XLSX

  Suosituksessa määritellään yhteiset metatiedot julkishallinnon rekistereiden ja niiden sisällön kuvaamiseen. Nämä metatiedot koostuvat rekisteriä kokonaisuudessaan kuvaavista metatiedoista ja rekisterien muuttujatason...

  Country

  The Statistical Yearbook provides a varied, statistics-based description of Helsinki and its residents. Many of the tables also present comparative data from the rest of the Helsinki Metropolitan Area, the Helsinki...

  Cities
  XLSX
  XLS

  Aineisto sisältää valtuuston kokousten videointien ajankohdat ja videostriimien verkko-osoitteet.

  Cities
  CSV

  Open 311 -standardin mukainen rajapinta Turun kaupungin palautejärjestelmään. Palauterajapinnan kautta voit hakea kaupunkilaisten antamia julkisia palautteita. Esimerkkejä: * Palautetyypit...

  Cities
  CSV
  JSON

  Oulun kaupungin järjestämien raatien ajankohdat ja osallistujamäärät.

  Cities
  XLSX

  An API for making resource reservations, such as booking a practice room or a meeting space. API location: https://api.hel.fi/respa/v1/ Reservation booking system or Respa is a prototype service that aims to provide...

  Cities
  JSON

  The dataset includes residents’ views on the future of the City of Vantaa. The data was compiled through an online survey in spring 2017. The survey data covers residents’ wishes for the future and their views on the...

  Cities
  XLSX

  Valtioneuvoston Hankeikkuna-palvelu sisältää tiedot ministeriöiden kehittämishankkeista, säädösvalmistelusta ja erilaisista toimielimistä. Palvelun avulla ministeriöissä hallitaan hanketietoa keskitetysti ja...

  Country
  JSON

  Espoo, Turku ja Vantaa halusivat edistää kuntien integraatioalustan syntymistä kokeiluprojektilla (PoC), jossa laadittiin kuntien integraatioalustan hallintamalli. Hallintamallin toimivuutta testattiin toteuttamalla...

  Person
  PDF

  Oulun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen pöytäkirjat. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. Päätöksenteon asiakirjoja voi hakea myös osoitteesta: http://asiakirjat.ouka.fi/ Oulun...

  Cities
  JSON

  Tiedot radiotaajuuksien käytöstä eri radioliikennelajeille (taajuusalue, käyttötarkoitus, tekniset tiedot ja muut ehdot). Aineisto on ajantasainen, ja se päivitetään määräysten muuttuessa noin 1-2 kertaa vuodessa.

  Country