Filters

200 datasets found

  An API for making resource reservations, such as booking a practice room or a meeting space API location: https://api.hel.fi/respa/v1/ Reservation booking system or Respa is a prototype service that aims to provide...

  Cities
  JSON

  Traficom myöntää teleyritysten käyttöön niiden tarvitsemat puhelinnumerot ja tunnukset. Näin numerot ovat tasapuolisesti kaikkien teleyritysten käytettävissä. Samalla varmistuu puhelinnumeroiden riittävyys ja...

  Country

  Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta.

  Country
  CSV

  Tiedot oikeushenkilöiden rekisteröimistä verkkotunnuksista.

  Country

  Tiedot Suomessa sijaitsevista TV-asemista: nimi, sijainti, tekniset tiedot, luvan tiedot.

  Country
  JSON
  HTML

  Tietoa ja tilastoja maistraattien omistamista rekistereistä.

  Region
  XLSX

  Oulun kaupungin kunnallisvaalien tilastotietoa vuodelta 2012, ehdokkaat vertausluvuittain, ehdokkaat äänimäärän mukaisessa järjestyksessä, ehdokkaiden menestys ryhmittäin, valitut ja varamiehet ryhmittäin, ehdokkaiden...

  Cities
  XLSX

  REST interface for job vacancies at the City of Vantaa. The interface provides basic information on vacancies that can be applied for at the City of Vantaa as JSON records. More detailed information on job vacancies...

  Cities
  JSON

  Huom. Kuntasanaston sisältö on suurelta osin vanhentunut. Valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian yhteistyönä vuonna 2013 valmistunut Kuntasanasto sisältää noin 220 keskeistä kunta-alan käsitettä, jotka on...

  Country
  TBX, XML
  PNG
  PDF

  The dataset includes the answers to the online survey about reforming the governance system of Helsinki. The brainstorming survey was conducted by the City of Helsinki online between 31 August and 21 September 2015....

  Cities
  XLSX

  Aineistossa on Kuopion kaupungin äänestysaluejako sekä alueiden numerotunnus ja nimi. Äänestysaluejaon muutokset vahvistaa Kuopion kaupunginvaltuusto ja vahvistetut päätökset toimitetaan maistraattiin. Maistraatti...

  Cities
  TAB
  SHP

  Koko Suomen rakennusten osoitetiedot sisältävät väestötietojärjestelmästä poimitut rakennusten tiedot: pysyvä rakennustunnus, rakennusluokka ryhmiteltynä kahteen luokkaan asuin-/toimitilarakennus tai tuotanto-/muu...

  Country
  7-ZIP
  XLSX
  OPT
  PDF

  The City of Vantaa information systems register describes the city’s information systems as required by the Act on the Openness of Government Activities (621/1999). Taking data security into account, the following...

  Cities
  XLSX

  Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

  Person
  CSV

  Parliamentary elections in 2015 from Helsinki’s perspective, regional differences in voter turnout and support for parties. Tables in the dataset -Voter turnout at the parliamentary elections in Helsinki and Finland...

  Cities
  XLS

  Aineisto sisältää luettelon Turun kaupungin tietojärjestelmistä. Aineiston sarake-erotin on puolipiste, rivierotin on rivinvaihto (CRLF) ja merkistökoodaus on ISO-8859-15. Jos kenttä sisältää puolipisteitä tai...

  Cities
  CSV

  This dataset provides statistics on elections in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Municipal elections Parliamentary elections Presidential elections EU Parliament elections

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on the city finances and personnel in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Profit and loss account of the City of Helsinki City of Helsinki profit and loss accounts in public...

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on the major northern cities in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Area and population density Population and population projection Population by age Vital statistics...

  Cities
  XLS
  XLSX

  This dataset provides statistics on justice and public safety in Statistical Yearbook of Helsinki. Contents Offences registered to the police in Helsinki Police District Clearing of offences registered in the...

  Cities
  XLS
  XLSX