Filters

202 datasets found

  Tiedolla johtamisen haasteita ja ratkaisuehdotuksia sujuvampaan asiakastiedon käsittelyyn työllisyydenhoidossa

  Cities
  PPTX

  Information about plant protection products approved in Finland. The information has been produced in the KemiDigi system. The same information is available at www.kemidigi.fi. This dataset also includes information...

  Country
  JSON

  Codes, or value groups, used in datasets for plant protection products and biocides. The codes are: Signal words, Place of use for the plant protection product, Plant protection product permit type, Mode of action of...

  Country
  JSON

  Julkaisussa on mukana Hämeenlinnan kaupungin ulkoiset ostot laskuriveittäin vuodelta 2020 lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Käytännössä tiedostoista on karsittu pois tilit, joita suojaa...

  Cities
  CSV
  XLSX

  This dataset is associated with the dynamic report titled Number of recipients of labour market subsidy partly financed by municipalities and benefit expenditure, which is part of the Kelasto statistical database. The...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Grundläggande utkomststöd som betalas av FPA i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller bruttoutgifterna för det grundläggande utkomststöd som...

  CSV
  JSON

  This dataset is associated with the dynamic report titled Number of recipients of labour market subsidy partly financed by municipalities and benefit expenditure, which is part of the Kelasto statistical database. The...

  CSV
  JSON

  Kaarinan kaupungin ostolaskudata vuodelta 2020 on julkaistu. Kaupungin ostolaskudata sisältää kaupungin palvelualueiden tavaroiden ja palvelujen, investointien, tarvike- ja kalustohankintojen sekä vuokrien...

  Cities
  CSV
  XLSX

  Aineistossa on vuoden viimeisenä päivänä ammattihenkilöiden keskusrekisterissä voimassa olevien ammattioikeuksien lukumäärät ikäryhmällä (alle 65-vuotiaat ja 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat). Rekisteröidyllä voi olla...

  Country
  CSV
  .CSV
  XLS

  The dataset includes the voting results of participatory budgeting in Helsinki, compiled into an Excel file and anonymised so that individual participants cannot be identified. Data is available from the votes in 2021...

  Cities
  XLSX

  The dataset contains information on the purchase invoices of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUS). The file is a list of all procurements made by HUS. Each line of the file contains information about...

  XLS

  Aineisto sisältää Valkeakosken kaupungin vuoden 2019 tilien 4300 – 4940 ostot eli tiliryhmiin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot sekä muut toimintakulut kuuluvat ostot. Lisäksi aineisto sisältää...

  Cities
  XLSX

  Kunnilla on velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorille kuntien ja kuntayhtymien palveluluokituksen (entinen JHS 200) mukaisesti. Vastaavasti kuntien tulee kuvata palvelunsa Palvelutietovarantoon ja antaa...

  Country
  XLSX

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Country
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Country
  XLXS, PDF

  StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä. Tietokannan taulukot on järjestetty...

  Country
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Excel-syöttölomakkeet Kuntatalouden tietopalveluun

  Country
  ZIP
  .CSV
  XLSM
  XLSX

  Julkaisussa on mukana Hämeenlinnan kaupungin ulkoiset ostot laskuriveittäin vuodelta 2019 lukuun ottamatta tietosuojan rajoittamia rivejä. Käytännössä tiedostoista on karsittu pois tilit, joita suojaa...

  Cities
  CSV
  XLS

  Rajapinta mikrofoneille käytettävissä olevien taajuuksien hakemiseksi.

  Country
  JSON

  The purpose of the survey on participation in the City of Vantaa is to map the experience and views of Vantaa residents regarding their opportunities for participation and influence. Participation has now been...

  Cities
  XLSX