Filters
ympäristö

16 datasets found

  The data includes the results of the noise survey (in Finnish) completed in Helsinki in the summer of 2017. The noise mapping in accordance with the EU Environmental Noise Directive was carried out for the third time....

  Cities
  WFS
  WMS

  With the Nature Information System, you can get to know the diverse nature of Helsinki. The most important natural resources of the system are nature conservation sites, valuable flora and fauna sites, important bird...

  Cities
  WFS
  WMS

  Monitoring site data includes permanent monitoring sites, mobile monitoring sites and passive samplers, as well as the annual average concentrations (μg/m3) of nitrogen dioxide (NO2) measured at these sites in...

  Cities
  XLSX
  WFS
  SHP
  WMS
  TAB

  The dataset includes data collected with an open map-based survey on the acceptability of wind power in Helsinki. The survey was carried out from 15 June to 31 August 2021, and almost 2,500 people responded. The...

  Cities
  XLSX

  This dataset provides statistics on the area and environment in Helsinki Statistical Yearbook. Contents Area and population density by major district Land ownership Green areas managed by Urban Environment Division...

  Cities
  XLS
  XLSX

  The dataset shows the industry noise zones involved in the study calculated with the noise indicators Lden and Lnight according to the Environmental Noise Directive. The noise level for the entire day, i.e. the...

  Cities
  WFS

  The City of Helsinki environmental report details the achievement of the City of Helsinki environmental goals and the impact of operations on the environment. Environmental reporting is coordinated by an...

  Cities
  XLSX

  The City of Helsinki environmental accounts is part of the city's environmental report. It describes the city's profits, losses and investments in various environmental fields.

  Cities
  XLSX

  Global Biodiversity Information Facility:n (GBIF) jakamaa eliölajien havainto- ja esiintymistietoa Suomesta. Palvelussa on saatavilla satoja erillisiä eri tahojen julkaisemia tietoaineistoja, jotka sisältävät...

  Country

  Talvilintulaskennoissa selvitetään talvilinnuston levinneisyys ja runsaus eri elinympäristöissä eri osissa maatamme sekä linnuston muutokset talven aikana, talvesta toiseen ja pitkällä aikavälillä. Laskennoista...

  Country
  JSON

  Lintuatlaksen tavoitteena on selvittää Suomen pesimälintulajien levinneisyydet sekä tutkia lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto on kerätty 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruuduista koko...

  Country
  PDF
  CSV

  Suomen putkilokasvien levinneisyyskartasto. Sisältää karttoja ja tilastotietoja putkilokasvien levinneisyydestä Suomessa.

  Country
  JSON
  PNG

  Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa myös WMS- ja WFS-palveluna....

  Cities
  KML
  JSON
  CSV
  SHP
  GML

  Data on environmental permits in Helsinki.

  Cities
  XLSX

  The data includes traffic noise zones in the Helsinki metropolitan area (Helsinki, Espoo, Vantaa and Kauniainen). The dataset contains a breakdown of road and rail traffic noise zones, as well as day and night times....

  Cities
  SHP

  The statistical yearbook of Vantaa has been published since Vantaa emerged as a city from 1974 onwards. The yearbook is a collection of data that aims to cover all vital statistics of Vantaa and its population.

  Cities
  XLSX