Least popular datasets

Google analytics showing top datasets with least views

Generated: March 7, 2021, 05:00 (UTC)

Options


Download: CSV JSON

Results

Most viewed datasets

Dataset Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads
VAHTI-ohje 2010/3 Sisäverkko-ohje 1 1 100.0% 0
Digitaaliset aineistot arkeologisissa kenttätutkimuksissa - nykytila ja kehittämistarpeet 1 0 0.0% 3
VAHTI-ohje 2007/3 Tietoturvallisuudella tuloksia 1 1 100.0% 0
Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 1 0 0.0% 3
Espoo: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 1 1 100.0% 0
SADe -ohjelman rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, yhteentoimivuuden kuvaukset - rakennusvalvonta 1 1 100.0% 0
Helsingin seudun väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1999- 1 1 100.0% 0
Hämeenlinnan kaupungin ostolaskut 2014 1 0 0.0% 0
Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaava 1 0 0.0% 0
Presidentivaalit 1 0 0.0% 2
Tellus 2 1 1 100.0% 0
Kääntöpöytä (RATKOn tietolaji) 1 0 0.0% 2
Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue 1 1 100.0% 0
Oulun raadit 1 0 0.0% 3
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 1 0 0.0% 2
Kansalaisaloite.fi 1 0 0.0% 0
Vaasan seudun joukkoliikenteen linja-autojen aikataulu- ja pysäkkitiedot 1 0 0.0% 0
Näkemäprosentti (Tierekisterin tietolaji 109) 1 0 0.0% 0
Oulun kaupunginkirjaston tilastot 1 0 0.0% 3
Vantaan asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1995- 1 1 100.0% 0