Openness (Five Stars)

Datasets evaluated on Tim Berners-Lee's Five Stars of Openness - openly licensed, openly accessible, structured, open format, URIs for entities, linked.

Generated: December 4, 2023, 05:03 (UTC)

Options

Index of all organizations

Download: CSV JSON

Results

  • Star average: 1.6
  • Total stars: 326
  • Evaluated datasets: 204 / 204
  • Star frequencies:
    Without an evaluation Stars 0 Stars 1 Stars 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5
    4 10 81 82 27 0 0
Dataset Notes Stars Reason
Helsingin asuntotuotanto rakennustoimenpiteen, talotyypin, hallintaperusteen, rahoitusmuodon ja huoneistotyypin mukaan 2015- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Asuntokuntien tulot ja verotus Helsingissä alueittain 1993- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asuntorakentamisen ennuste 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2003- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö valtionveronalaisten tulojen mukaan 2001- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsinki: Muuttaneet alueittain ja ikäryhmittäin 1998- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin perheet perhetyypin mukaan alkaen 31.12.1998 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2010- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingissä asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1970- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin 15 vuotta täyttäneet sukupuolen, iän ja koulutusasteen mukaan 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö sukupuolen, iän ja äidinkielen (ruotsinkieliset) mukaan 31.12.1991- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 2002- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin perheväestö alkaen 31.12.1998 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsinki: Syntyneet alueittain alkaen vuodesta 1976 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö ikäryhmittäin 31.12.1961- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan alkaen 31.12. 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsinki: Kuolleet 1987- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1991- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsinki: Työttömät ja työttömyysaste sukupuolen mukaan 31.12.2000- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun asunnot talotyypin ja valmistumisvuoden mukaan 31.12.2011- 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 07/11/20...
Helsingin seudun asunnot talotyypin, hallintaperusteen ja käytössäolotilanteen mukaan 31.12.2003- 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 07/11/20...
Helsingin seudun asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2003- 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 07/11/20...
Helsingin seudun rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 31.12. 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 500 Internal Server Error. Attempted on 07/11/20...
Helsingin seudun asuntokunnat henkilöluvun ja talotyypin mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun asuntokuntien keskikoko 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun asuntokuntien pinta-ala, asuntoväestö ja asumisväljyys henkilöluvun mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seutu: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystietoja kuukausittain 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö pääasiallisen toiminnan, iän, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö koulutusasteen, pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja äidinkielen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun työllinen työvoima iän ja sukupuolen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun työvoima toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja iän mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun tulomuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun lähtömuuttajat koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun perheiden lukumäärä perhetyypin mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun lapsiperheet lasten määrän mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun lapset ikäryhmän ja perhetyypin mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun perheväestö lapsen iän mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun kehysalueen väestö 31.12.1990 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2040 asti 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1999 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2034 saakka 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestönmuutokset kunnittain 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun muuttoliike lähtö- tai kohdealueen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun muuttoliike iän mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun syntyneet äidin iän mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun kuolleet iän ja sukupuolen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö iän ja sukupuolen mukaan 31.12.1975- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 31.12.1980- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 31.12.2001- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö äidinkielen ja iän mukaan 31.12.1999- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö kansalaisuuden ja sukupuolen mukaan mukaan 31.12.1999- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Eduskuntavaalit Helsingissä 2011 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Eduskuntavaalit Helsingissä 2015 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Espoon asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiililuokittain 1995- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005-2019 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon kaupungin resurssienvarausrajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Espoon väestön ennakollinen ikärakenne neljännesvuosittain ja alueittain 31.12.2015- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoon väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Espoossa asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 2008) mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin 3D-kaupunkimallit 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin asuntokunnat koon ja vanhimman henkilön iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiililuokittain 1995- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin hel.fi-sivuston avoin rajapinta uutisille None
Helsingin historialliset opaskartat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin historialliset tilastot 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyselyn vastaukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin johtamisen uudistaminen -verkkokyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupunginarkiston aineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin päätösrajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin chatbotien koulutusdatat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin henkilöstön koulutukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 2 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "TIF" is an unknown format. Format field "TIFF" receives score: 2.
Helsingin kaupungin koulurekisteri 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin ostot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin palauterajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pääkaupunkiseudun palvelurekisterin REST-rajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin kaupungin resurssienvarausrajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin talousarviotiedot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin tulot ja menot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin verkkosivustojen kävijäanalytiikka 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin yrityshaastattelututkimus 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin koko väestö ja ulkomaalaistaustaiset maan ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin lämpöhaavoittuvuusindeksi 3 Content of file appeared to be format "GeoJSON" which receives openness score: 3.
Helsingin matkailijakartta vuodelta 1940 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Helsingin mikroilmaston simulaatiodemo 1 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Helsingin muu kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin nuoret alueittain 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin osallistuvan budjetoinnin äänestystulokset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin osoite- ja matkailukartta vuodelta 1876 2 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tif" is an unknown format. Format field "TIFF" receives score: 2.
Helsingin perheet ja lapset sekä väestön perherakennetta kuvaavia tunnuslukuja piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin ruotsinkielinen väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun aluesarjat -tilastotietokannan tiedot paikkatietona 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin sairastavuusindeksi 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin seudun työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestönmuutosten ennakkotiedot vuoden alusta neljännesvuosittain 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin seudun väestö 31.12.1979 alkaen sekä ennuste vuoteen 2060 asti 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin suomenkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin tilastollinen vuosikirja 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan 2017 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän (1-v) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän (5-v), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö äidinkielen mukaan 31.12.1991- sekä väestöennuste alueittain 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestön ennakollinen ikärakenne neljännesvuosittain ja alueittain 31.12.2015- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain iän mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan 2004 alkaen piireittäin ja osa-alueittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö syntymäpaikan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö uskonnollisen yhdyskunnan, sukupuolen ja iän mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väkiluku 1.1.1875-1993 ja vuodenvaihteissa 1993/94-2013/14 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsingin vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinnat postinumeroalueittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän (1-v, kumulatiivinen) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan sekä naisten osuus piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin väestö alueittain 1962 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingissä asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 2008) mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Helsinki alueittain 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Alue ja ympäristö 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki: Asuminen 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Baltia 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki: Elinkeinotoiminta 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Energia ja vesihuolto 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki-kanava Open Data 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsinki: Koulutus 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki: Kulttuuri ja vapaa-aika 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Kunnallistalous ja kaupungin henkilöstö 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Liikenne ja matkailu 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Oikeuslaitos ja yleinen turvallisuus 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Pohjoismaiset suurkaupungit 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki Region Infoshare -palvelun käyttöä koskevan kyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki: Sosiaalinen hyvinvointi 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsinki: Terveyspalvelut ja terveydentila 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Tulot ja kulutus 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Turvattomuutta kokevien osuudet peruspiireittäin 2003, 2006 ja 2009 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsinki: Työvoima 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Vaalit 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsinki: Väestö 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
HRI-verkkopalvelun avoimen datan metatiedot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kartta Helsingin kaupungista ja sen alueista vuodelta 1909 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kartta Helsingin kaupungista vuosilta 1917-18 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kartta Kulosaaren huvilakaupungista vuodelta 1917 2 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "TIF" is an unknown format. Format field "TIFF" receives score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Lasten ja nuorten hyvinvointi Helsingissä 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin tapahtumarajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Matkustaja-alusten aikataulu-, liikennöinti-, ja sijaintitietoja Helsingin ja Tallinnan välillä 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Miehet - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Miehet Helsingissä iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Munkkiniemen yhdyskunta ja Haagan kauppala vuonna 1929 2 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "TIF" is an unknown format. Format field "TIFF" receives score: 2.
Muu väestö Helsingissä eli henkilöt joiden asuinaluetta ei ole määritelty iän mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Muu väestö Helsingissä eli henkilöt joiden asuinaluetta ei ole määritelty sukupuolen mukaan 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
MyHelsinki Open API – paikat, tapahtumat ja aktiviteetit (poistunut käytöstä 1.6.2023) None
Naiset - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansalaisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Naiset Helsingissä iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Naiset ja miehet Helsingissä 2 Content of file appeared to be format "XLS" which receives openness score: 2.
Nordstat: tilastoja Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1859 2 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "tif" is an unknown format. Format field "TIFF" receives score: 2.
Opaskartta Helsingin kaupungista vuodelta 1900 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun autonomistajuustiedot 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun avoimen datan palvelun käyttäjäkyselyn vastaukset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Pääkaupunkiseudun Palvelukartan rajapinnat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun väestöennuste alueittain 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun kuntien taloudellisia tunnuslukuja 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
semantic.hri.fi - pääkaupunkiseutua koskevaa tilastotietoa avoimena linkitettynä datana None
Pääkaupunkiseudun tilastorajapinta 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Tietoa Suomesta monella eri kielellä None
Työpaikat Espoossa (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Työpaikat Helsingissä (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Työpaikat Vantaalla (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan 2017 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Uudenmaan kuntien asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain 1995- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Uudenmaan osoiterajapinta 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "JSON" receives score: 3.
Väestönmuutokset Helsingissä piireittäin ja osa-alueittain 2003 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Vantaalla asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 2008) mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Vantaan asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiililuokittain 1995- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Vantaan asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Vantaan asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet 2005-2019 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Vantaan väestön ennakollinen ikärakenne neljännesvuosittain ja alueittain 31.12.2015- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Vantaan väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000- 1 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "PXWEB" does not corresp...
Yksinasuvat (=yhden hengen asuntokunnat) Helsingissä sukupuolen ja iän mukaan peruspiireittäin 2004 alkaen 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.