Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Generated: July 4, 2020, 05:04 (UTC)

Options

Index of all organizations

Download: CSV JSON

Results

  • Average score: 0.0
  • Total stars: 0
  • Datasets given a score: 1 / 1
  • Score frequencies:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    0 1 0 0 0 0 0
Dataset Notes Score Reason
Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennusinventointiaineistot 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.