Avrinningsområden på Åland WFS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Vatten/Avrinning/MapServer/WFSServer

Tietoaineiston yhteenvedosta

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

Lähde: Avrinningsområden på Åland WFS

Lisätiedot

Rajapinnan tarjoaman tiedon tiedostomuoto: WFS
Vaatiiko rajapinnan käyttö rekisteröitymisen?: Ei