Avrinningsområden på Åland WFS

https://www.arcgis.com/sharing/rest/content/items/7fdc01e6e80c4291ba01ef804025a164/data

Tietoaineiston yhteenvedosta

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Teoretiska flöden Delavrinningsområden

Materialet har tagits fram för Ålands belastningsmodell och är indelat enligt Ålands kustvattenförekomster utgående från lantmäteriverkets 2 och 10 meters höjdmodell. De teoretiska flödena finns med som stöd för att kunna följa med delavrinningen på land. Materialet är enbart riktgivande.

Lähde: Avrinningsområden på Åland WFS

Lisätiedot

Rajapinnan tarjoaman tiedon tiedostomuoto:
Vaatiiko rajapinnan käyttö rekisteröitymisen?: Ei