Skyddsområden på Åland WFS

https://kartor.regeringen.ax/arcgis/services/Miljo/Skyddsomraden/MapServer/WFSServer

Tietoaineiston yhteenvedosta

I WFS-tjänsten finns följande kartlager: Naturreservat - innehåller både naturreservat och sälskyddsområden på Åland Natura 2000 ytor Natura 2000 punkter

Lähde: Skyddsområden på Åland WFS

Lisätiedot

Rajapinnan tarjoaman tiedon tiedostomuoto: WFS
Vaatiiko rajapinnan käyttö rekisteröitymisen?: Ei