Traficomin avoin WMS

Palvelun kautta on saatavilla seuraavat aineistot (suluissa tekninen nimi):

Johdot ja putkilinjat (johdot_ja_linjat_v) ei saatavilla tällä hetkellä Rantarakenteet (rantarakenteet_v) Suomen valtakunnanraja merellä (Ahti_Limit_L) Talousvyöhyke (ExclusiveEconomicZone_A) Talousvyöhykkeen ulkoraja (ExclusiveEconomicZone_L) Sisäisten aluevesien ulkoraja (StraightTerritorialSeaBaseline_L) Aluemeren ulkoraja (TerritorialSeaArea_L) Aluemeri (TerritorialSeaArea_A) Sulut ja kanavat (alue) (sulut_a) Sulut ja kanavat (viiva) (sulut_v) Sulkuportti (Gate_L) Luotsinkohtauspaikka (PilotBoardingPlace_P) Radioilmoituspiste (Rdocal_P) Ilmoittautumislinja (Rdocal_L) VTS-alue (VTSArea_A)

Rajapinnan resurssit

Lisätiedot

Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Rajapinnan ylläpitäjä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Rajapinnan ylläpitäjän sähköpostiosoite Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Viimeksi muokattu 26.03.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 15.05.2023