Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli


Dokumentissa kuvataan kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli, joka on kuvaus siitä, miten kokonaisarkkitehtuurin kehittämisyhteistyö kuntasektorin toimi-joiden välillä organisoidaan kansallisella tasolla. Hallintamalli kuvaa lisäksi, miten yh-teistyön tuloksien muutoksia hallitaan. (13.01.2014)

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Kenttä Arvo
Avainsanat
Tietoaineiston näkyvyys
Vanhentunut
Lisätietoa lisenssistä

Contributor Licence Agreement (CLA): Ei

Patentit: Dokumentit eivät sisällä patentoitavissa olevaa sisältöä.

Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Lisätietoa verkossa
  Tietoaineiston tyyppi Interoperability tools
  Kansainväliset vertailut
  Tila Aktiivinen
  Tietoaineiston ylläpitäjä Tommi Karttaavi
  Ylläpitäjän sähköpostiosoite missing maintainer email
  Ylläpitäjän verkkosivu
  comments powered by Disqus