Tietoaineistot

Rajaukset

Haulla "väylävirasto" löytyi 304 tietoaineistoa

  Onnettomuusaineisto koostuu onnettomuustaulusta, osallistaulusta, henkilötaulusta ja tapahtumapaikan rekisteritiedoista. Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoja ja/tai henkilövahinkoja aiheuttanut kulkuneuvon...

  Koko maa
  WMS
  PDF
  WFS

  Väyläviraston hankkeisiin liittyviä dokumentteja on julkaistu Doriassa, josta löytyy Väyläviraston julkaisuarkisto. Julkaisuarkistossa on muun muassa hankkeiden yleissuunnitelmia sekä selvityksiä, joissa käsitellään...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Varareitti on ennalta suunniteltu mahdollinen reittivaihtoehto tilanteeseen, jossa pääreittiä ei voida käyttää. Varareitillä ei ole ajoneuvotyyppikohtaisia rajoituksia. Tarkempi kuvaus prosessista:...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Liikenneviheralueella sijaitseva, erityisiä hoitotoimenpiteitä vaativa ja hoidollisesti yhtenäinen alue, joka koostuu yhdestä tai useammasta viherhoitokuviosta. Viherhoitoalue muodostetaan inventoinnin yhteydessä....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Pääreitti (varmistettu tieosuus) on tie tai tieyhteys, jonka liikennöinti halutaan varareitillä turvata. Kattavuus: tiet, rampit. ELY:t vastaa tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka on versioituva. Tarkempi kuvaus...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Matkailutie on Väyläviraston määritelmän mukaan tie, jolla on sen yleiseen liikenteelliseen merkitykseen nähden poikkeuksellisen runsaasti matkailijoiden kannalta merkittäviä kohteita. Muissa maissa matkailuteitä on...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Raisio-Naantali-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Raisio-Naantali-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Kuormituskapasiteetti-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään rataverkon kykyä kestää kuormitusta. Aineisto päivitetään tarvittaessa. Aineisto on visualisoitu...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Hanko-Hyvinkää-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Hanko-Hyvinkää-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Tampere-Pori-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Tampere-Pori-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Vuokatti-Kontiomäki-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Vuokatti-Kontiomäki-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Turku-Uusikaupunki-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Turku-Uusikaupunki-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy...

  Koko maa
  WFS
  WMS
  PDF

  Oulu-Laurila-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Oulu-Laurila-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset. Aineisto päivittyy noin kerran...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Päällysrakenneluokka-karttatasolla esitetään rataverkon päällysrakenteen tyyppi. Aineisto on visualisoitu sen...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  TEN-luokka-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään se, kuuluuko rataosa kattavalle rataverkolla vai ydinverkolle. Aineisto päivitetään tarvittaessa. Aineisto...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Raiteisuus-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  TEN-luokka-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään se, kuuluuko rataosa kattavalle rataverkolla vai ydinverkolle. Aineisto päivitetään tarvittaessa. Aineisto...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-tasoristeyshanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto-tasoristeyshankkeessa mukana olevat tasoristeykset....

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Päällysrakenneluokka-karttataso on Ratkosta julkaistu aineisto, jossa esitetään rataverkon päällysrakenteen tyyppi. Aineisto päivitetään tarvittaessa. Aineisto on visualisoitu sen mukaan, mikä on sen päällysteluokka...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Kuormituskapasiteetti-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa...

  Koko maa
  WFS
  WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).