Tietoaineistot

Rajaukset

Haulla "väylävirasto" löytyi 304 tietoaineistoa

  QGIS-kartastopohja, joka sisältää eri rajapintojen kautta tulevia avoimia aineistoja väylistä, hallinnollisista rajoista sekä ympäristöstä.

  Koko maa
  QGS

  A defined rectangular area on a land aerodrome/heliport prepared for the landing and take-off of aircraft.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  One or more Navaid Equipments providing navigation services.DEFINITION Navaid equipment: A physical navaid equipment like VOR, DME, localizer, TACAN or etc.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A railway node which represents the location of a railway station along the railway network.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A linear spatial object that describes the geometry and connectivity of a railway network between two points in the network.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A geographical location not marked by the site of a radio navigation aid, used in defining an ATS route, the flight path of an aircraft or for other navigation or ATS purposes.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A designated instrument flight rule (IFR) arrival route linking a significant point, normally on an ATS route, with a point from which a published instrument approach procedure can be commenced.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A point spatial object which represents a significant point along the railway network or defines an intersection of railway tracks used to describe its connectivity.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  A designated instrument flight rule (IFR) departure route linking the aerodrome or a specific runway of the aerodrome with a specified significant point, normally on a designated ATS route, at which the en-route phase...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  HUOM! Aineistot on poistettu tältä metatiedolta ja ovat ladattavissa jatkossa Väyläviraston Aineistonvälitysalustalta täältä: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Tie/Tieliikenneonnettomuudet Väylävirasto kerää vuosittain...

  Koko maa

  Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta: 1. Suunnitelma- ja toteumatietovarasto -Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto 2. Tiestötietojen...

  Koko maa

  A series of predetermined manoeuvres by reference to flight instruments with specified protection from obstacles from the initial approach fix, or where applicable, from the beginning of a defined arrival route to a...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Lorry parking areas located along the E18 road. The data is provided in Esri Shapefile format, using the ETRS-TM35FIN coordinate system. The data is maintained by the Finnish Transport Infrastructure Agency...

  Koko maa

  Suomessa liikennemerkeissä käytetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräysten mukaista kirjasintyyppiä. Väylävirasto jakaa myös edelleen vanhaa Liikenneviraston aikaista kirjasintyyppiä avoimena datana...

  Koko maa
  DWG
  PDF

  Node located at the aerodrome reference point of an airport/heliport, which is used to represent it in a simplified way.DEFINITION Aerodrome Reference Point (ARP): The designated geographical location of an aerodrome,...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Kohdeluokka sisältää tiedot pohjaveden suojauksista ja suolankäytöstä. Pohjavedensuojaukset ovat suojausrakenteita, joiden tarkoitus on estää haitallisten aineiden tunkeutuminen maaperään tai pohjaveteen. Tietolajin...

  Koko maa

  Digitraffic-palvelun kautta jaeltavat meriliikenteen tiedot syntyvät Fintrafficin tytäryhtiön Fintraffic Meriliikenteenohjaus Oy:n, Väyläviraston sekä Traficomin operoimissa ammattimerenkulun tietojärjestelmissä....

  Koko maa
  GEOJSON
  JSON
  WEBSOCKET/JSON

  Oulun kaupungin liikennekameroiden ja Väyläviraston Oulun alueen kameroiden tallentamia valokuvia GraphQL-rajapinnan tarjoamana. Rajapinnan kautta voi tarkastella aina uusinta, kamerakohtaisesti 5-15 minuutin välein...

  Kunnat
  GRAPHQL
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).