Tietoaineistot

Rajaukset

Haulla "väylävirasto" löytyi 304 tietoaineistoa

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. TEN-luokka-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Sähköistys-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään...

  Koko maa
  WFS
  WMS
  PDF

  Velho-järjestelmän Tienvarsimainosilmoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainosilmoitukset-kohdeluokkaa ei ollut Tierekisterissä. Aineisto sisältää...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Liikennöinti-karttataso on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Opastusmerkit ja muut liikennemerkit ovat tieliikennelaissa määriteltyjä liikenteenohjauslaitteita. Liikennemerkkejä ovat vakiokokoiset liikennemerkit (vakiomerkit) ja opastusmerkit. Opastusmerkkejä ovat...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Mäet ja kaarteet tarkoittavat mäkisyys- ja kaarteisuuslukuja, joiden tarkempi kuvaus dokumentoitu erillisessä dokumentissa. Väylävirasto vastaa tiedon keskitetystä ylläpidosta. Kohdeluokka ei ole versioituva. Kattaa...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Sitomattomat pintarakenteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällyste ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Sitomattomat pintarakenteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Rataluokka-karttatasot (matkustajaliikenne ja tavaraliikenne erikseen) on Väyläviraston Rataverkon verkkoselostusta varten julkaistu aineisto, jossa esitetään rataverkon matkustajaliikenne ja tavaraliikenne...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Kohdeluokassa hallitaan tietoja Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemistä palvelusopimuksista. Palvelusopimuksissa määritellään tienpitoon liittyvien tehtävien toteuttamista. ELY-keskukset vastaavat tiedon ylläpidosta....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Eurooppatiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansainväliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Eurooppatiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 130 Toiminnallinen luokka...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Pintaukset -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällyste- ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Pintaukset-kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Pintaukset ovat sidotulle tai...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Varareittiluokitus kuvaa tien käytettävyyttä varareittinä. Varareittiluokitus määritetään varareittien käyttämille homogeenisille tiejaksoille (tie, tieosa, liittymäväli), joilla varareittiluokitus pysyy samana....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Pyörätieltä tuleville polkupyöräilijöille ja mopoilijoille ajoradan tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettu, tiemerkinnällä osoitettu tien osa. Tietoa syntyy suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. ELY:t...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Kaiteet ovat turvallisuus- ja suojarakenteita, joiden tarkoitus on estää ajoneuvon tms. suistuminen ajoradalta. Tievelhossa hallitaan valtion omistamien kaiteiden rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuustietoja...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Aineisto ei ole mukana automaattisissa päivitysprosesseissa ja se saattaa sisältää vanhentunutta tietoa. Rataluokka-karttatasot (matkustajaliikenne ja tavaraliikenne erikseen) on Väyläviraston Rataverkon...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Suomen rataverkon tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeessa mukana olevat...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Liikennetekninen luokitus -tietokokonaisuuden alle. Asema maankäytön rakenteessa -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Tieinfraan kohdistuvien urakoiden ja inventointien sijainteja ja metatietoja voidaan hallita tässä kohdeluokassa. ELY-keskukset vastaavat tiedon ylläpidosta. Tieto syntyy päätöksissä ja sopimuksissa ja päivitetään...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Tutkamajakka on turvalaitteelle (yleensä kiinteälle) asennettava elektroninen lisälaite, joka otettuaan vastaan tutkan lähetyssignaaleja lähettää takaisin tutkan kuvapinnalla näkyvän MORSE-vastauskoodin. Käytetään...

  Koko maa
  WMS
  PDF
  WFS

  Velho-järjestelmän Kadunpitopäätökset -kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Kadunpitopäätökset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Kadunpitopäätös on...

  Koko maa
  WMS
  WFS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).