Tietoaineistot

Rajaukset

Haulla "väylävirasto" löytyi 304 tietoaineistoa

  Velho-järjestelmän Sidotut päällysrakenteet -kohdeluokka kuuluu Rakennerekisterin Päällysrakenne ja pintarakenne -tietokokonaisuuden alle. Päällysrakenteen lujitteet -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä....

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Nopeusrajoituspäätökset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Nopeusrajoituspäätökset-kohdeluokkaa ei ollut Tierekisterissä. Kohdeluokka viittaa...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Tienrakennetoimenpiteet -kohdeluokka kuuluu Toimenpiderekisterin Toimenpiteet-tietokokonaisuuden alle. Tienrakenteen osalta toimenpiteet kohdistetaan tienrakenteen kuvauksessa kohdeluokan...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Talvinopeusrajoituspäätökset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Talvinopeusrajoituspäätökset-kohdeluokkaa ei ollut Tierekisterissä. Kohdeluokka...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Soratiet luokitellaan kahteen luokkaan: vilkkaat ja verkollisesti merkittävät soratiet sekä perussoratiet. Luokittelun perusteena käytetään liikennemäärärajaa KVL 150 ja luokittelussa pyritään pitkiin yhtenäisiin...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Aidat-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aidat-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 515 Aidat. Aidat ovat suoja- tai raja-aitoja, joilla pyritään estämään...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Reunatuet-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Näkemäpituudet-kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Näkemäpituudet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 109 Näkemäprosentit....

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Mäet ja kaarteet tarkoittavat mäkisyys- ja kaarteisuuslukuja, joiden tarkempi kuvaus dokumentoitu erillisessä dokumentissa. Kohdeluokka perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan suhteellisen korkeuseron selvittämiseen...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Aineistossa on liikennemerkein etuajo-oikeutetut seutu- ja yhdystiet. Aineisto on ollut käytössä Väyläviraston Etuajo-oikeutetut tiet -karttapalvelussa, joka poistui käytöstä vuoden 2022 lopussa. Aineisto on...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  ELY-keskukset vastaavat tiedon ylläpidosta. Tieto syntyy investointihankkeilla. Tiedot saadaan suunnitelmista tai urakoitsijoilta. Tietojen päivitys on jatkuvaa. Kohdeluokka on versioituva.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Sitomattomat pintarakenteet ovat sorapäällysteitä tms. sitomattomista materiaaleista tehtäviä päällysteitä. Kohdeluokka ei ole versioituva. Tieto kattaa soratiet.

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Korkeusrajoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Korkeusrajoitukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 263 Korkeusrajoitus....

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Tienvarsikalusteilla tarkoitetaan Väyläviraston ja muiden toimijoiden ylläpitämiä levähdys- ja pysäköimisalueiden sekä lauttapaikkojen pöytiä, istuimia, katoksia, opastuskarttoja, käymälöitä, leikkivälineitä ja...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 231...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. ELY:t vastaavat tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka on versioituva. Tiedon kattavuus: Tiet. Ominaisuustiedot: Pituus (metreinä) Tarkastusvuosi Lisätiedot

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Taululinja on 1-3 linjataulun muodostama optinen linja. Yleensä taululinja osoittaa väylän keskilinjaa. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt taululinjat.

  Koko maa
  WFS
  WMS
  PDF

  Tieto kertoo, minkä maanteiden hoitourakan alueeseen tieosuus kuuluu. Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus kilpailuttavat tiestön päivittäisestä hoidosta vastaavat 5-vuotiset maanteiden hoitourakat. Maanteiden...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Velho-järjestelmän Rumpuputket-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Rumpuputket-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 509 Rumpuputket. Rumpuputket ovat kuivatusrakenteita,...

  Koko maa
  WFS
  WMS

  Viherhoitoluokka kuvaa viheralueen yleisilmettä, käyttöä ja hoidon laatutasoa. Hoitotarve ja hoitomenetelmät eri hoitoluokissa vaihtelevat paljon päivittäisestä kerran kasvukaudessa tehtävän. Viherhoitoluokkien...

  Koko maa
  WFS
  WMS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).