Tietoaineistot

Rajaukset

Haulla "väylävirasto" löytyi 297 tietoaineistoa

  Velho-järjestelmän Suoja-alue -kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Alueet-tietokokonaisuuden alle. Ominaisuustietokuvaukset ja kohdeluokan vastaavuus suhteessa Tierekisterin TL 305 Suoja-alue -tietolajiin löytyy...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Mäet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Tien suuntaus -tietokokonaisuuden alle. Mäet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 112 Mäet. Tämä kohdeluokka perustuu kahden peräkkäisen tienkohdan...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Aineistossa on liikennemerkein etuajo-oikeutetut seutu- ja yhdystiet. Aineisto on ollut käytössä Väyläviraston Etuajo-oikeutetut tiet -karttapalvelussa, joka poistui käytöstä vuoden 2022 lopussa. Aineisto on...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Tekninen toimenpide -kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Liikennetekninen luokitus -tietokokonaisuuden alle. Tekninen toimenpide-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 133 Tekninen toimenpide....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Väylän luonne-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Liikennetekninen luokitus -tietokokonaisuuden alle. Väylän luonne-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 101 Väylän luonne. Tieto kirjataan...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Liikennelaskentamenetelmät -kohdeluokka kuuluu Liikennetietorekisterin Tunnusluvut ja liikennetiedot-tietokokonaisuuden alle. Liikennelaskentamenetelmät -kohdeluokkaa ei ollut erikseen...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Korkeusrajoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Korkeusrajoitukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 263 Korkeusrajoitus....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 231...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Korkeusrajoitukset-kohdeluokka kuuluu Päätösrekisterin Rajoitukset ja päätökset -tietokokonaisuuden alle. Korkeusrajoitukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 263 Korkeusrajoitus....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Onnettomuusriski, risteys -kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuusriski, risteys -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 232...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka kuuluu Onnettomuusrekisterin Onnettomuustiedot-tietokokonaisuuden alle. Onnettomuusindeksi, linja -kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 231...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Soratieluokka-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kunnossapitoluokitukset-tietokokonaisuuden alle. Soratieluokka-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 149 Soratieluokka. Soratiet luokitellaan...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Taululinja on 1-3 linjataulun muodostama optinen linja. Yleensä taululinja osoittaa väylän keskilinjaa. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt taululinjat.

  Koko maa
  PDF
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Suojatiet-kohdeluokka kuuluu Tiekohderekisterin Kohdepisteet ja -välit -tietokokonaisuuden alle. Suojatiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 310 Suojatiet-tietolajin alla....

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Rumpuputket-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Rumpuputket-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 509 Rumpuputket. Rumpuputket ovat kuivatusrakenteita,...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Matkailutiet-kohdeluokka kuuluu Luokitusrekisterin Kansalliset luokitukset -tietokokonaisuuden alle. Matkailutiet-kohdeluokan tiedot ovat sijainneet Tierekisterissä TL 146 Matkailu- ja museotiet...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Pientareet-kohdeluokka kuuluu Sijaintipalvelun Tiealueen poikkileikkaukset -tietokokonaisuuden alle. Pientareet-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 163 Piennar. Ajoradasta reunaviivalla...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Tienvarsimainokset -kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet-tietokokonaisuuden alle. Tienvarsimainokset -kohdeluokkaa ei ollut erikseen Tierekisterissä. Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Rumpuputket-kohdeluokka kuuluu Varusterekisterin Varusteet -tietokokonaisuuden alle. Rumpuputket-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 509 Rumpuputket. Rumpuputket ovat kuivatusrakenteita,...

  Koko maa
  WMS
  WFS

  Velho-järjestelmän Palvelusopimukset-kohdeluokka kuuluu Hallintorekisterin Urakat-tietokokonaisuuden alle. Palvelusopimukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL151 Palvelusopimukset. Tieto kertoo, mihin...

  Koko maa
  WMS
  WFS
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).