Tietoaineistot

Rajaukset
bird-species-distribution-and-range-birds-directive

Löytyi 1 tietoaineisto

    Euroopan unionin jäsenmaat raportoivat komissiolle kuuden vuoden välein lintudirektiivin toimeenpanosta. Raportti sisältää arvioinnin kaikkien direktiivin tarkoittamien lajien populaatiokoosta sekä populaatiokoon...

    Koko maa
    WMS
    ZIP
    XML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).