Tietoaineistot

Rajaukset
hulevesi

Löytyi 3 tietoaineistoa

  Turun pienvaluma-alueiden rajaukset perustuvat kaavojen laatimisen ja hulevesien hallinnan tausta-aineistoksi tehtyihin selvityksiin. Pienvaluma-alueet kuvaavat maaperän pinnanmuotojen (vedenjakajien) rajaamia...

  Kunnat
  OGC API
  WFS

  Aineisto sisältää kiinteistön tasolla tiedot HSY:n huleveden viemäröintialueen laajuudesta. ​Huleveden viemäröintialue perustuu vesihuoltolain 17 a §:n. Huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön on...

  Kunnat
  SHP
  WMS
  WFS
  TAB

  Optechin Titan-laserkeilausjärjestelmän pistepilviaineistoa poikkeaa hiukan muista laserkeilausaineistoista siten, että Titan-instrumentissa keilaus tapahtuu samanaikaisesti jopa kolmella erillisellä aallonpituudella...

  Koko maa
  SHP
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).