Tietoaineistot

Rajaukset
surface-water-bodies-water-framework-directive

Löytyi 1 tietoaineisto

    Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY,23.10.2000) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa,...

    Koko maa
    ZIP
    WMS
    XML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).